Ayuntamiento de Ollo / Olloko Udala


Udaletxeko Osoko Bilkura

Ohiko Osoko Bilkura:

Olloko Ibarreko Udaletxeak, azaroaren 28ko 2568/1986 Erret Dekretuak ezarri bezala, urteko ohiko lau osoko bilkura egiten ditu, gure udalerrien ezaugarrien araberako Tokiko Elkarteen Antolakuntza, Funtzionamendua eta Erregimen Juridikoaren Araudia onartzen delarik bertan. Urteko hiruhilabeteen amaieran ospatzen dira aipatu osoko bilkurak.

Ohiz kanpoko osoko bilkura:

Alkateak edo udalbatzarreko kideen gutxieneko legezko laurden batek deitu ditzake ohiz kanpoko osoko bilkurak.